Derfor er jeg medlem

“Jeg har været medlem af Aarhus Zonta, siden klubben blev startet i 1981. Det er let for mig at pege på, hvad der især har været vigtigt for mig i forbindelse med medlemsskabet:

I Zonta har vi haft mulighed for sammen at reagere på skiftende vigtige ændringer i samfundet.

I forbindelse med afslutningen på den kolde krig bidrog vi med flere indsatser: Vi åbnede vore hjem og indkvarterede russiske gæster, inviteret af lokale kunstnere. Vi involverede andre danske klubber og gav to russiske kvinder nogle ugers rundrejse til danske byer, ligesom vi senere samarbejdede med en russisk avis, hvis redaktør besøgte os. I 1992 fik vi midler fra Demokratifonden til at invitere 10 unge journalister på en måneds studieophold i Danmark.  Der var et stort arrangement. Vi arbejdede sammen med journalisthøjskolen og redaktioner på diverse medier over hele landet. Mange lokale zontahjem var inddraget.

Senere i halvfemserne kom indvandringen og de ny borgeres problemer i søgelyset. I 1995 gennemførte vi sammen med Dansk Flygtningehjælp et 3-måneders program, hvor klubbens zontaer åbnede deres hjem for flygtningefamilier.

I det følgende årti spidsede integrationsproblemerne til. Vi opsøgte Urbanplanens ledelse for at høre om vores støtte kunne være relevant i forbindelse med realiseringen af et projekt – eller måske snarere en af de drømme – som var født i lokalområdet. Det blev til Kvindehuset, som åbnede sine døre i 2008. Zonta arrangerede en række foredrag i Vestbyen, og vi deltog i meget af det arbejde, der gik forud for åbningen. Mange af klubbens medlemmer har i de forløbne år leveret værdifuldt arbejde i huset. Flest som undervisere i den Lektiehjælp, der hvert år hjælper nydanske kvinder gennem deres uddannelser.

Yngre kræfter i klubben har siden startet andre initiativer, og jeg tror, det altid vil være vigtigt for os at få mulighed for at ”gøre noget”. Som Zontamedlem bidrager man økonomisk til gode projekter, men der kan være et endnu større potentiale i medlemmernes beredvillige engagement i forbindelse med en relevant og aktuel ide.”

Liselotte Plesner – Læge, dr. med., pens. lektor