Legater

Young Women in Public Affairs Awards

Der uddeles hvert år en  pris i hvert af Zonta’s distrikter på hver 1.500 USD og 10 internationale priser på hver 4.000 USD. Priserne tildeles unge kvinder i ungdomsuddannelserne, der har vist lederevner i skole, lokalsamfund eller organisationer.
Læs mere på Zonta Internationals hjemmeside eller her

Ansøgningsfrist 8. marts 2020.

Ansøgningsskema 2020 findes her

Ansøgningskemaet sendes til: sally.thorhauge@gmail.com.

Hvis du har spørgsmål til legatet kontakt sally.thorhauge@gmail.com.


Jane M. Klausman Women in Business legater

Op til 32 distriktspriser på hver 1.000 USD, og 12 internationale priser på hver 7.000 USD. Legaterne gives til dygtige, ambitiøse og målrettede studerende, der er på mindst 2. år af en videregående businessuddannelse, men endnu ikke færdige med deres Master grad.

Zonta Danmark indkalder ansøgere til legatet: Jane M. Klausmann Women in Business Scholarship. Målgruppen er kvindelige business-studerende, der er i gang med deres 2.-5. studieår. Legatsum: 2000 USD. Vinderen deltager i konkurrencen om yderligere en international pris på 8000 USD.
Læs mere på Zonta Internationals hjemmeside.

Ansøgningsfrist 31. maj 2020.

Ansøgningsskema 2020 findes her

Ansøgningen sendes til: ane@hejlskov-jacobsen.dk.

Hvis du har spørgsmål til legatet kontakt: : ane@hejlskov-jacobsen.dk.

ANDRE LEGATER:

Zonta uddeler hvert år flere legater. Du kan læse mere om den nedenfor.

Amelia Earhart Fellowships

35 internationale scholarships på 10.000 USD til kvinder, der efter universitetseksamen fortsætter studier i aerospace relaterede videnskaber og ingeniørvidenskaberne.

Women in Technology Scholarship
32 distriktspriser på hver 2.000 USD og 6 international priser få hver 8.000 USD hvert år. Priserne kan søges af kvinder, der studerer eller arbejder inden for informationsteknologi, datalogi eller relaterede teknologiske områder. Priserne gives til kvinder, der har et fremragende potentiale, og som via prisen vil kunne opnå øget uddannelse, karrieremuligheder eller ledende roller inden for det informationsteknologiske område.

Læs mere om Zontas legater her.