8. marts arrangement i Kvindehuset i Aarhus 2016
8. marts arrangement i Kvindehuset i Aarhus 2016
Modeshow i Kvindehuset
Modeshow
Der blev serveret dejlig mad
Der blev serveret dejlig mad

Projekter

Gennem årene har klubben støttet mange forskellige sager. Vi støtter hvert år Zonta Internationals projekter med et beløb, ligesom vi har deltaget med støtte til de nationale projekter og også været initiativtager til nationale projekter.

Sig Nej! Sig Fra!

150 Gymnasieelever i Danmark sagde ja og nej den 24. November 2018
Inspireret af ZontaSaysNO bad Zonta klubberne Viborg, Silkeborg, Aarhus I og Aarhus II i Danmark, Distrikt 13, gymnasier om at arbejde med emnet ligestilling og  gensidig respekt mellem køn. Syv Gymnasier  eller mere end 150 elever sagde ja til at deltage og har i november brugt timer på at arbejde med emnet og hvordan man siger nej til fysiske og/eller psykiske overgreb, etik på de sociale medier, mobning og psykisk terror, sexistiske stereotyper og andre relaterede emner.

Resultatet er blevet en række meget flotte essays, digte, noveller, videoproduktioner, samfundsopgaver og dramastykker. Eleverne præsenterede deres produkter for et veloplagt publikum på scenen den 24. November på VIA University College in Aarhus.

Tak til alle elever for de tankevækkende opgaver og refleksioner. Det styrker troen og viser at selv unge mennesker er bevidste om hvor vigtigt det er at sige nej overfor både fysisk og psykisk vold og hvor vigtigt det er at kæmpe for ligestiling mellem kønnene.

 

Kvindehuset i Aarhus

Kvindehuset er et mangfoldigt mødested og aktivitetshus, hvor alle kvinder er velkomne – uanset kulturel baggrund, religion og ståsted i livet.

”Kvindehuset gør det, som mange taler om…: De skaber medborgerskab i ordets bedste betydning”. Malene Fenger-Grøndahl, journalist og forfatter (Kvindehuset i Århus, 2012)

Kvindehuset rummer 32 nationaliteter og har 130 ugentlige brugere.

Kvindehuset har 75 frivillige, herunder 30 lektiehjælpere.

Aarhus Zonta Klub har siden 2005 aktivt støttet Kvindehuset i Aarhus med praktisk hjælp og støtte. Bl.a. har 6 zontaer deltaget som ugentlige lektiehjælpere, bestyrelsesarbejde m.m.

I 2016 afholdt Aarhus Zonta et støttearrangement for Kvindehuset i anledning af 8. Marts. Klubben støttede selv med 10.000 kr. og arrangementet indbragte i alt 25.ooo kr.

Læs mere om Kvindehuset her.

Øvrige nationale og internationale projekter klubben har støttet

Reden i Aarhus

Mødrehjælpen i Aarhus

Vold mod kvinder bl.a. ved at støtte op om  Zonta Internationals kampagne “Zonta sais NO to violence Against women.”

Kvindehøjskolen, Grønland

Børnehjem I Indien

Napoli Projekt

Pattaya, Hittebørn hjem

Sri Lanka Weel Water

Flygningeprojektet 1995: Det blev aftalt med Dansk Flygtningehjælp, at man ville finde flygtninge, der professionelt matchede klubbens medlemmer, og så skulle man over en tre måneders periode etablere og holde kontakt.

Russerprojekterne og Litauenprojektet: Zontamedlemmer har ydet bidrag i form af ophold og forplejning.

Vilnius-projekt

Litauen fællesprojekt

Education girls South Africa

Og mange mange flere.