Virksomhedsbesøg hos Systematic den 8. januar 2018. Lone Hedegaard viser rundt.

 

Systematic – Lone Hedegaard holder oplæg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktør Vinnie Nørskov viser rundt på Antikmuseet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nye skole på Frederiksbjerg i Aarhus. Skolens udearealer skal fremover både kunne fungere som lege og læringslandskab for skolens mange børn og samtidig fungere som et inspirerende og uformelt åndehul for kvarterets beboere.
Mia Lejsted, daglig leder af Ovartaci Museet

aarhus-kulturhovedstad_2017

 

Bente Lindgaard samler op på gruppearbejde
Bente Lindgaard samler op på gruppearbejde
Edward Broadbridge
Edward Broadbridge fortalte levende om Grundvigt på klubmødet den 12. september 2016
Den danske fanebærer ved Convention 2016 var fra Aarhus Zonta Klub
Den danske fanebærer ved Convention 2016 var fra Aarhus Zonta Klub
Klubmoede_20160509_FatmaØtkemHanneFriis-300x224
Hanne Friis og Fatma Øtkem
8. marts arrangement i Kvindehuset i Aarhus 2016
8. marts arrangement i Kvindehuset i Aarhus 2016

Set & sket

Klubmøde den 5. februar 2018

Aftenens oplæg var af Tina Bryld, skribent for JP-kultur, og Tage Clausen, der under Muhammed-krisen var informationschef og lederskribent på Jyllands-Posten. De fortalte om optakten til krisen – hvordan beslutningen om at bringe tegningerne i avisen efter en tid resulterede i daglige bombetrusler, navnlig i begyndelsen af krisen, og fra den ene dag til den anden fik det alvorlig indvirkning på arbejdsforholdene på JP. Det er nu 12 år siden at tegningerne gav dønninger i det meste af verdenen, i dag har det stadig stor indflydelse på dagligdagen på Avisen – og på menneskers liv. Trusselsniveauet er stadig højt.

Zonta møde hos Systematic den 8. januar 2018

Mandag, den 8.januar var vi 20 deltagere i et spændende besøg på Softwarevirksomheden Systematic.

Klubmedlem Lone Hedegaard Kristensen havde inviteret, og som medarbejder/leder i firmaet kunne hun med stor indsigt fortælle om dets arbejdsopgaver og rivende udvikling.

Systematic blev startet for 32 år siden af  Michael Holm, og blot i løbet af de seneste 3 år er hans medarbejderstab fordoblet til de nuværene 900 ansatte. Firmaets 500.000 brugere er fordelt over 50 lande på næsten samtlige kontinenter.

Systematic udvikler softwareprogrammer til sundhedssektorer såvel som offentlige sektorer i Danmark og f.eks. USA, hvor man har leveret løsninger til det amerikanske forsvar siden 1995. Således har Systematic herfra i 2017 modtaget en ordre på software til kommunikationsudstyr til1,5 milliarder kr.

Lone arbejder i afdelingen Library and Learning, hvor hun bl.a. i 2017 stod for udrulning af et program, der i dag danner grundlag for de fleste funktioner i alle landets biblioteker (undtagen dem i Hjørring kommune). Afdelingen har tilsvarende store projekter indenfor forskellige former for  undervisning.

Systematic er kendt for sin vistnok ret enestående virksomhedskultur, der bygger på ”Klarhed og Tydelighed”. Systematics kultur optog således en stor del af aftenens uddybende diskussion.

Tak for en meget udbytterig aften til Lone.

 

 

 

 

 

 

Zontamøde den 8. maj 2017

En dejlig, men kold aften, fortalte Anne Thomassen (AT) forh. cheflæge om sine aktiviteter indenfor lægegerningen.

Anne Thomassen har bl.a. været med til at oprette Center for Voldtægtsofre. Fra 2000 til 2009 var AT formand for Kræftens Bekæmpelse, som resulterede i oprettelse af kræftrådgivninger på hospitaler. I samme periode var AT cheflæge på KH fra 1998 til 2011, hvorefter hun gik på pension.

AT har været primus motor i at få samlet og systematiseret arkiverne fra de gamle sygehuse i Aarhus. Alle disse befinder sig nu i sikkerhed på loftet af administrationsbygningen på KH.

AT er formand for den nyoprettede bestyrelse, der arbejder på at få oprettet ”Patienternes Hus” i forbindelse med hospitalet i Skejby. Patienternes Hus skal give de mange patientforeninger mulighed for at yde vejledning til deres patienter. Patienternes Hus har tæt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

I september 2016 fik AT Aarhus Universitets Æresalumnepris.

Efter præsentationen ledte AT os rundt blandt hospitalets ældste bebyggelse og krydrede sin rundgang med mange fakta og anekdoter om hospitalets tilblivelse, tidlige funktioner og politiske og faglige liv.

 

Zontamøde den 13. marts 2017

Efter en dejlig bespisning i matematisk kantine på Aarhus Universitet viste direktør, Vinnie Nørskov os rundt i Antikmuseets samlinger og den aktuelle udstilling – Jerash – et dansk-tysk udgravningsprojekt i Jordan.

 

 

Zontamøde den 6. februar 2017

Aftenens foredragsholder, dyrlæge Hans Heinrich Hansen, var i 13 år formand for Det tyske mindretal i Danmark, inden han i 2007 blev præsident for FUEN, der er Europas største paraplyorganisation for mindretal i EU.

Mindretalsorganisationen blev etableret i 1949, og den skal i dag varetage interesser for Europas traditionelle og nationale mindretalsgrupper, der menes at tælle mere end 100 millioner mennesker og således hver syvende europæer.

De nationale mindretal har meget forskellige vilkår i Europa, – og nogle lande, f.eks. Frankrig, har ingen lovmæssig mindretalsbeskyttelse. Hans Heinrich Hansen fremdrog en række eksempler på såvel undertrykkelse, som privilegier og paradokser, herunder det faktum, at de bare 600.000 maltesere har fuld fordel af EU medlemsskab, mens 1,5 millioner ungarer i Rumænien kun repræsenteres af FUEN.

I mange mindretalsspørgsmål kunne FUENs medlemsorganisationer ønske sig, at EU påtog sig en mere aktiv fredsstiftende rolle, for der er tale om konflikter, som udgør en alvorlig europæisk udfordring. Vigtige eksempler er de russiske mindretal i de Baltiske lande og Ukraine.

Mødet havde mange deltagere og efter det meget engagerende foredrag var der ivrig spørgelyst og livlig diskusson.

Zontamøde den 9. januar 2017
Kan arkitektur gøre en forskel? Det var temaet for aftenens zontamøde, hvor vi også havde inviteret 9 Zonta aspiranter med til mødet.

Efter en velkomstrunde til ære for aspiranterne og lidt mad fortalte arkitekt Carsten Gjørtz om tegnestuen GPP’s arbejde og projekter. Vi så eksempler på børnehaver, skoler, kulturhus og pleje- og omsorgsboliger. Fælles for alle projekterne var at man forsøger at tænke mennesker, de fysiske rammer og omgivelserne sammen så de bedst muligt skaber gode rammer for liv og godt arbejdsmiljø.

Tak til Carsten for et rigtig spændende og inspirerende oplæg.

 

 

 

 

 

Zontamøde den 5. december 2016
Julemødet blev afholdt på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Aftenens emne var Ovartaci Museet og den situation, som Museet står i, når Psykiatrisk Hospital flytter til Skejby, formentlig en gang i 2018. De stolte gamle bygninger er solgt til anden anvendelse. Museet er stadig en del af regionshospitalet, men efter amternes nedlæggelse kan og vil regionen ikke fortsætte den hidtidige ordning. Det gælder både for driftsbevilling og for lokaler.

Mia Lejsted, daglig leder af museet (se billede), og Hanne Teglhus, formand for museets støttegruppe, redegjorde for de igangværende forhandlinger med regionen, Aarhus Kommune, erhvervslivet i Skejby, kulturministeriet m.fl. Der er stærke bestræbelser for at bevare museet i en eller anden form, så museets ca. 9000 værker bevares og udstilles. Ønskerne fra museets side er offentlig finansiering af driften, gerne kombineret med fondsmidler til enkelte projekter, og en egnet bygning til udstilling af værkerne.

Tak til Mia og Hanne for en spændende aften. Der er brug for, at alle gode kræfter støtter op om denne enestående kulturinstitution.

 

Zontamøde den 14. november 2016
Communication Officer Helle Erenbjerg fortalte om nogle af de mange events, vi får mulighed for at opleve i 2017, når Aarhus bliver Europæisk Kulturhovedstad for et år. Der kommer til være ca. 20 events pr. dag hele året, så der bliver nok at se på og opleve for alle der vil. Arrangementerne fordeler sig over hele Region Midtjylland.

Kulturhovedstaden åbner officielt den 21. januar 2017.

Læs mere om Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad her.

 

Zontamøde den 10. oktober 2016
Temaet for dette møde var “Rethink Aarhus Zonta klub” med fokus på hvordan vi kan rektrutere flere nye medlemmer. Bente Lindgaard  førte os sikkert igennem en proces, der satte fokus på, hvordan vi får nye medlemmer. Vi blev inddelt i tre grupper på og hver gruppe besvarede følgende spørgsmål:

  • Hvorfor er jeg medlem
  • Hvad tror du er vigtigt for nye medlemmer ?
  • Hvad skal vi gøre for at tiltrække og fastholde nye medlemmer ?

Efterfølgende gennemgik de tre grupper overvejelser for hinanden. Der var mange gode ideer til, hvad der kan gøres og hvad der er vigtigt i processen, som bestyrelsen fik videregivet i form af tre plakater med ”Post it”.


Zontamøde den 12. september 2016
Lektor Edward Broadbridge fortalte levende og engageret om Grundtvig som digter, salmeskriver, teolog, politiker, som stifter af den danske højskoletradition og sidst men ikke mindst som familiemenneske og far til 5 børn.

Derudover hørte vi om Edwards arbejde med at oversætte Grundtvigs værker til engelsk. Han har indtil videre udgivet 2 bind i en 5 binds serie. Et ambitiøst og meget prisværdigt stykke arbejde.

At Edward på formidabel vis formår at formidle og fange Grundvigs billedsprog og stemningsfulde samler fik deltagerne at opleve, da vi sang et par salmer undervejs i foredraget –akkompagneret af Edwards guitar.

Alt i alt en utrolig hyggelig aften i de skønne omgivelser på Restaurant Martino på en efter årstiden meget varm september aften.

Convention i Nice den 2. – 6. juli 2016
Ved dette års Convention i Nice var Aarhus Zonta Klub medlem Shideh Pour Zahed fanebære for den danske delegation. En stor ære for Shideh og for Aarhus Zonta Klub. Læs mere om dette års Convention på  Zonta Internationals side. (du skal være logget ind som medlem).

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 9. maj 2016
En dejlig forårsvarm dag den 9. maj havde Aarhus Zonta Klub besøg af Fatma Øtken, der fortalte levende og spændende om sit liv og om sin periode i Folketinget og de emner, som hun specielt har beskæftiget sig med. Da hun kom i Folketinget var hendes ønske ikke at blive inddraget i Venstres integrationspolitik. Hun ville vise, at hun havde noget at byde på også på andre områder end blot integrationsområdet. Hun skiftede dog mening og har været med til at udarbejde Venstres forslag til integrationspolitik.

Fatma Øtken var medlem af Folketinget for Venstre mellem 2011 og 2015. Ved Folketingsvalget i 2015 blev hun ikke direkte valgt, men kom i efteråret 2015 kortvarigt ind i Folketinget. Siden 2009 har hun desuden været medlem af regionsrådet i Region Jylland. Fra 2005 været konsulent for Kvinderådet i Aarhus.

 

Kvindernes internationale kampdag
Den 8. marts 2016 afholdt Aarhus Zonta Klub i samarbejde med Kvindehuset i Aarhus et arrangement til støtte for Kvindehuset. Det var et superflot arrangement med mange deltagere, god mad og et flot modeshow.
Arrangementet indbragte 25.000 kr i alt der kommer det trængte Kvindehus til gavn.

Læs mere om Kvindehuset her