Zonta møde oktober 2018 Gruppearbejde.

Møder 2018

Klubmøde den 8. oktober 2018

Zonta mødet den 8. oktober 2018 var et meget kreativt og hyggeligt møde. Vi skabte sammen i 3 grupper et idekatalog til temaer/oplægsholdere/ besøg til de ordinære møder i 2019-2020. Det sprudlede med ideer, som blev skrevet ned og kan bruges som inspiration af de grupper, der har ansvar for årets møder.

Anden del af aftenens opgave var Ideer til klubevents, som kan afholdes i 2019 – 2020. Formålet med disse events er dels at generere penge til sociale formål og dels at gøre opmærksom på Zonta`s arbejde. Da Zonta har 100 års jubilæum i 2019, var events i denne forbindelse også et emne, der blev diskuteret.