Møder 2019

Nedenfor kan du læse om udvalgte møder afholdt i Aarhus Zonta 1 i 2019

Møde i Zonta Aarhus I mandag den 9. december 2019

På klubbens julemøde havde vi besøg af Tiny Maerschalk fra International Community og Santhi Maniam fra Spouse Community Aarhus, som indlevende fortalte om både International Community og Spouse Community Aarhus.

International Community blev stiftet i 2008 under Erhverv Aarhus på initiativ af Erhverv Aarhus, Aarhus Universitet og Aarhus Kommune, som en slags udvidet HR afdeling for regionens virksomheder, der arbejder med global mobilitet.  Deres formål og mål er bl.a. at styrke regionens internationale profil for at kunne tiltrække, byde velkommen til og fastholde internationale talenter og deres familier.

Spouse Community Aarhus er en forening under International Community. Foreningen er for og drives af de ægtefæller fra hele verden, som er fulgt med deres mænd eller koner til Danmark for at slå sig ned i Aarhus og omegn. Foreningen bidrager til, at de medfølgende ægtefæller og partnere kan få et meningsfuldt liv i Danmark via et aktivt, engageret og understøttende netværk i Spouse Community.

Tiny og Santhi fortalte på humoristisk og tankevækkende vis om, hvordan det er at være medfølgende ægtefælle i Danmark og hvilke vanskeligheder, udfordringer og pudsigheder, man støder ind i, når man (endnu) ikke kan sproget, ikke kender det danske system og de danske skikke og ikke har noget dansk netværk.

Tiny og Santhi understregede, at Spouse Community’s fokus er, at de medfølgende ægtefæller får et meningsfuldt liv i Danmark. Det handler ikke kun om at få et job, men i lige så høj grad om at knytte kontakt til andre netværk og foreninger, hvor de medfølgende ægtefæller kan udfolde deres kompetencer, ressourcer og fritidsinteresser. Derfor arrangerer Spouse Community blandt andet kaffemøder og tirsdagsmøder, hvor alle kan møde op, netværke og evt. knytte nye kontakter. Det seneste initiativ er International Friday Bar.

Ud over at fortælle om Spouse Community, fortalte Santhi også om, hvordan hun har fået et nyt netværk gennem sprogskolen, gennem sin danske mentor, om at være mor til to og om dyrke sin interesse for at male, mens hun skaber sig en identitet i Danmark. Santhi taler 3 sprog, har mange års konsulent- og undervisningserfaring fra store multinationale virksomheder. Hun kom sammen med sin mand til Danmark fra Malaysia for 8 år siden.

Det var meget spændende at høre de to stærke kvinder fortælle, og vi aftalte, at vi vil prøve at etablere et samarbejde mellem Spouse Community og Zonta Aarhus I. Tiny og Santhi foreslog, at vi kunne starte med at invitere på kaffe i vores hjem for en eller flere ægtefæller af et par timers varighed i det nye år. Det var der umiddelbart stemning for og vi arbejder videre med at få det sat på skinner.

Se evt. mere her https://internationalcommunity.dk/en-US/Forside

Referent: Bente Lindgaard og Bodil Brock

Tiny Maerschalk fra International Community

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonta møde den 7. oktober 2019

Aftenens emne var KUNST PÅ UNIVERSITETSHOSPITALET.

Vi havde fået pensioneret overlæge Ib Hessov, der er 82 år, til at fortælle om den kunst, som han om nogen har været med til at udsmykke de århusianske  sygehuse med. Han har som formand og primus motor i Kunstrådet siden 1980’erne haft et budget til rådighed til indkøb af kunst til ophængning mv. på offentligt tilgængelig vægge på hospitalerne, og al den kunst er nu overgået til Universitetshospitalet i Skejby.  Med megen energi og en ganske betydelig kunstforstand har Ib Hessov indkøbt mere end 2000 værker, hvoraf 1070 i dag anses for at være kunst af så god kvalitet, at den kunne befinde sig på et dansk kunstmuseum. Ofte har han været tidligt ude med indkøb hos nye og unge kunstnere, der først senere er blevet anerkendte.

I forbindelse med flytningen til Skejby er nogle af de ikke bevaringsværdige værker blevet solgt på auktion eller brændt. De tilbageblevne udlånes efter ønske fra personalet fra hospitalets depot til kontorer o. lign. ikke offentligt tilgængelige steder. En halvtidsansat sørger for at holde rede på depot mv.

Ib Hessov oplyste, at regionen ikke er omfattet af statens regler for kunstnerisk udsmykning ved nybyggeri, hvorefter 1-1½% af byggesummen skal anvendes til kunst. Senest har det betydet, at det beløb på 25 mio. kr., som var afsat til kunst på det nye universitetshospital, er blevet sat ned til 6 mio kr. Bl.a. derfor værdsætter han sin gode forbindelse til større fonde, f.eks. Ny Carlsberg Fonden, som har udlånt betydelige værker til hospitalet, nogle gange efter Kunstrådets eget forslag.

Ib Hessov er fortsat personligt aktiv ved den aktuelle nyophængning af værkerne.

Vi beundrede bl.a. værker af Bjørn Poulsen (foran auditorierne), Lars Nørgaard, Tal R, herunder også hans udsmykning af venteområdet på Psykiatrisk Afdeling, samt Hanne Nielsens og Birgit Johnsens videokunst ved indgang J.

Bagefter spiste vi i en af hospitalets kantiner i den gamle afdeling af hospitalet.

 

Klubmøde den 18. februar 2019 – Ny identitet

Nader fra Ny-identitet fortalte om, hvordan denne private og uafhængige organisation hjælper indvandrerkvinder, der er i fare, med råd, mægling og i sidste instans en ny identitet. Nader startede ud med at fortælle sin egen bevægende historie om, hvorfor han valgte at starte et krisecenter for indvandrerkvinder.

Krisecenteret drift er baseret på frivillig arbejdskraft og er uden offentligt støtte, da kvindernes identitet skal være helt skjult for familier, der eftersøger dem. Ny-Identitet er alene finansieret af private donationer, fonde og foredrag.

Udover krisecenteret har Ny-Identitet en døgn-telefonlinje, hvor de gennem samtale og rådgivning forsøger at hjælpe unge indvandrerkvinder med problemer i forhold til familiens kontrol og krav.

Nader fortalte om den sociale kontrol, som familier udsætter de kvindelige medlemmer for i et forsøg på at opretholde familiens ære, som i mange indvandrerfamilier er tæt forbundet med pigens kønsdele. Det betyder, at der i dag stadig foretages omskæringer af kvinder, de bliver sendt på genopdragelsesrejse til hjemlandet og bliver truet til at indordne sig i forhold til familiens krav og forventninger.  De mest ekstreme tilfælde har familien dræbt eller tvunget kvinderne til selvmord, hvis de havde vanæret familiens ære.

Nader introducerede sidst i foredraget en hemmelig gæst – en kvinde, som i dag lever i skjul fra sin voldelige og kontrollerende mand.

Det var en spændende, oplysende og bevægende aften.

Klubmøde den 7. januar 2019 – Besøg hos Center for Digital Pædagogik

Årets første Zonta møde gik til Center for Digital Pædagogik. Centeret har til huse på Skanderborgvej i Viby, og har til huse sammen med forskellige andre kommunale tilbud til børn og unge i Århus Kommune. Centeret er en selvejende institution støttet af bl. a. Trygfonden, Velux Fonden m.fl. centeret har 15 medarbejdere og 100 frivillige.

Vi blev vældig godt orienteret om centerets arbejde af Signe Sandfeld Hansen der er Cand. Psyk. og Psykologisk konsulent på Projektet og bestyrelsesmedlem Marie Elisabeth Hansen.

Centeret rådgiver 8 kommuners socialfaglige medarbejdere i online rådgivning til kommunens børn og unge bl.a. om chat 1-1 mellem kommunale medarbejder og de unge.

Centeret har et brugerdrevet forum ved navn Cyberhus.dk. Der er 3 chattilbud og ca 80 frivillige socialfaglige rådgivere. Dette medie har årligt 1,45 mio sidehenvisninger fra over 700.000 unge ca 70% er rådsøgende unge piger. I 2016 var ca. 40% af de unges henvendelser på chatten om selvskade, selvmordtanker, seksuelle overgreb, vold spiseforstyrrelser eller psykiske lidelser. 23% af henvendelser handler f.eks om emner som mobning, sorg og manglende selvværd. Brugerne på Cyberhus.dk er anonyme fra ung til ung, der er altid en voksen professionel person, der er med på chatten.

Vi fik virkelig fint indblik i det gode arbejde centeret gør for børn og unge gennem rådgivning på Cyberhus.dk, samt rådgivning om benyttelse af Sociale Medier som f.eks Facebook, Instagram og Snapchat.

Stor tak til Signe.