Velkommen

In English – see the menu to the right or click here

Zonta Aarhus I er en veletableret klub, der har eksisteret siden den 23. december 1980. Klubbens medlemmer har tilknytning til flere af byens kultur-, uddannelsesinstitutioner, sundhedsvæsen og erhvervsliv.

Zonta Aarhus I’s strategi og mål er:

  • Inden for Zonta International’s rammer at deltage aktivt i forbedringen af kvinders vilkår.
  • Klubbens medlemmer er hinandens netværk.
  • At gøre Zonta synlig ved at støtte op omkring Zonta-projekter lokalt, nationalt og internationalt.

Som medlem får du mulighed for at gøre noget for sårbare kvinder gennem Zonta’s projekter lokalt som globalt. Du får mulighed for at deltage i et stærkt netværk af kvinder, der mødes til spændende og inspirerende møder og arrangementer nationalt og internationalt. Derudover får du mulighed for personlig- og professionel udvikling og sparring gennem netværksmøder eller gennem en indsats i bestyrelse eller et af klubbens udvalg.

Klubben har et stærkt samarbejde med andre klubber om større arrangementer bl.a. event for gymnasie elever over emnet Gender Equality (2019 event) og Sig Nej! Sig Fra! (2018 event) og senest Gender equality – Zonta undervisningsmateriale til ungdomsuddannelser(2020-2021).

Klubben har en mangeårig tradition for at støtte op om lokale initiativer og har bl.a. støttet Kvindehuset i Aarhus både med penge og som frivillige hjælpere i bl.a. lektiecafe m.m.

KLUB FAKTA
Klubnavn: Zonta Aarhus I

Klubnummer: 964
Charterdato: 23. December 1980
Mødedag: Anden mandag i måneden
Antal medlemmer: 27

Kontakt: zontaaarhus@gmail.com