Zonta Gymnasieprojekt 2019 om FN bæredygtighedsmål nr. 5 – Gender Equality

Event: kl. 17 – 20, torsdag 7. november 2019 i festsalen på Aarhus Katedralskalskole

Eleverne arbejder med et eller flere af følgende temaer:
• Hvorfor er tvangsægteskaber af mindreårige ikke bæredygtige?
• Retten til at bestemme over egen krop (abort, omskæring, hvor mange børn man må få…)
• Lige muligheder mellem kønnene (retten til uddannelse, arbejde, lige løn…)
• Lige adgang til at deltage i politiske beslutningsprocesser
• Lige ret til ytringsfrihed
• Kønsrollernes udvikling over de sidste 100 år
• Eller et emne vedr. Gender equality der er endnu tættere på elevernes hverdag

Gender Equality – set fra eleven og bredt ud til det globale perspektiv
Lokalt: Elever og lærere udveksler synspunkter om et emne, der berører os alle
Regionalt: Elevernes konkrete bud bliver diskuteret på tværs af ungdomsuddannelserne i regionen
Globalt: Via Zonta’s internationale netværk får vi udbredt budskaberne fra dette projekt

Spændende moderne feminist lægger op til debat ved eventen
Forslag til billede af Emma Holten
http://www.emmaholten.com/

Projektet er udviklet og gennemføres i et samarbejde mellem de to Zonta Aarhus klubber og Zonta Viborg.

Tilmelding er nødvendigt.
Deadline for tilmelding kl 12.00, 1.11.19
Tilmelding til sally.thorhauge@gmail.com

Emma Holten