Bente Lindgaard

Jeg føler mig privilegeret som medlem af Zonta, der arbejder for en sag jeg gerne vil støtte.

Zonta er for mig et fællesskab, hvor jeg møder nye og andre fagligheder, end dem jeg ellers kender og arbejder med til daglig.

Jeg har gennem Zonta fået et netværk og et fællesskab med nogle gæve kvinder som brænder for den samme sag. Selve sagen er det fælles omdrejningspunkt for klubbens arbejde og dermed for os medlemmer med alle vores forskelligheder.

Det giver rigtig god mening for mig, at vi laver arrangementer og andre tiltag, som blandt andet skal genere midler, der kan komme andre kvinder (og børn) til gavn. Kvinder som på den måde får nye muligheder, hvad enten det er som legater, som lektiehjælp, som anden økonomisk støtte eller som en vigtig stemme i disse kvinders kamp for også at blive hørt.

Det giver også rigtig god mening for mig, at vi i Zonta-regi har stor mulighed for at bidrage med vores særlige kompetencer og interesser. Det bidrager på en anden måde til både min faglige og personlige udvikling, hvad end det drejer sig om bestyrelsesarbejde, arbejdet i forskellige udvalg og tilrettelæggelse af særlige arrangementer og temaaftener.

Bente Lindgaard

Bente Lindgaard