Events: 10th oktober 2022

Zonta møde. Der kommer mere om indholdet af mødet senere.