Hanne Friis

Jeg blev i 1973 optaget i Aalborg Zontaklub, og var i 1980 med organisator af Aarhus Zontaklub, hvor jeg stadig er medlem.

Har været ansat i bankverdenen, hvor jeg har haft forskellige ledende stillinger i Aalborg og i Aarhusområdet.

I Zonta har jeg været klubformand og AD, og har været med til at etablere nogle Zontaklubber.

Har deltaget i mange Distriktsmøder i de nordiske lande, samt Conventions i Europa og USA.

Endvidere har jeg deltaget i Europæiske Seminarer arrangeret af Zonta, hvor temaerne har været Zontas mål og indsatsområder, samt orientering om emner af vigtighed for indsatsen for at forbedre kvindernes stilling i Europa og Verden over gennem NGO status i UN og Coe (Council of Europe).

I 2017 blev jeg udpeget til at repræsentere Danmark i D-13 UN-Committee. Komiteens formål er at fremme bevidsthed om, og forståelse for, det vigtige i Zontas samarbejde med FN og dets underorganisationer, samt gøre opmærksom på Council of Europe og dets programmer.

Gennem Zontas NGO status i organisationerne har vi mulighed for at påvirke beslutninger om kvinders rettigheder, og det synes jeg er vigtigt.

Hanne Friis, Zonta Aarhus I

Hanne Friis, Aarhus Zonta 1