Karen Marie Stadsvold

Jeg  har arbejdet som laborant på   Århus Kommunehospital ,derefter på Århus Dyrehospital, som jeg startede sammen med min mand, hospitalet behandlede mindre husdyr, fra Århus områder og en del henvisninger fra andre praksis.

Da der var en mindre virksomhed betød det meget for mig at være medlem af Zonta, da jeg derigennem fik kontakt med andre faggrupper.

Det betyder også meget for mig at jeg igennem Zonta er med til at støtte op om projekter der forbedre  kvinders vilkår , både lokalt og internationalt.

Gennem mit arbejde i en hel del år som kasserer ,har jeg deltaget i bestyrelsesmøder, og har derigennem fået et tæt kendskab til mange af klubbens medlemmer.

Mange gode foredrag og virksomhedsbesøg igennem mit 30 års medlemskab, har jeg sat stor pris på.

Karen Marie Stadsvold