Lena Mortensen

Lena Mortensen, cand.mag. i informationsvidenskab arbejder til daglig som Data Privacy Specialist i en større IT- virksomhed i Aarhus Nord. Hun finder glæde og inspiration i kvindenetværket, hvor hun som mange årigt medlem har deltaget aktivt i forhold til at forbedre kvinders vilkår og rettigheder på lokalt, nationalt og globalt plan.

Lena har været medinitiativtager til at starte et samarbejde mellem Zonta klubberne Viborg, Silkeborg og Aarhus II. Derudover er Lena webmaster for klubbens hjemmeside og har i flere år siddet i PR og Webudvalg på nationalt plan.

”Motivationen til at være medlem ligger i et brændende ønske om at ændre på kvinders livsvilkår og støtte kampen for kvinders rettigheder både lokalt og globalt. Derudover har jeg fået mange nære og stærke venskaber blandt kvinderne i netværket, som jeg nyder stor glæde af i mit daglige virke såvel fagligt som privat”, udtaler Lena Mortensen.