Nyheder

Kan arkitektur gøre en forskel?

Det var temaet for årets første Aarhus zontamøde den 9. januar 2017, hvor vi også havde inviteret 9 Zonta aspiranter med til mødet.

Efter en velkomstrunde til ære for aspiranterne og lidt mad fortalte arkitekt Carsten Gjørtz om tegnestuen GPP’s arbejde og projekter. Vi så eksempler på børnehaver, skoler, kulturhus og pleje- og omsorgsboliger. Fælles for alle projekterne var at man forsøger at tænke mennesker, de fysiske rammer og omgivelserne sammen så de bedst muligt skaber gode rammer for liv og godt arbejdsmiljø.

Tak til Carsten for et rigtig spændende og inspirerende oplæg.

Den nye skole på Frederiksbjerg i Aarhus. Skolens udearealer skal fremover både kunne fungere som lege og læringslandskab for skolens mange børn og samtidig fungere som et inspirerende og uformelt åndehul for kvarterets beboere.

Formandsskifte i Aarhus Zonta klub

Formandsskifte_2016

Den 1. juni overlod Anne Estrup, der har været formand for Aarhus Zonta de sidste 2 år, formandsposten til Ane Hejlskov. Anne Estrup har en lang karriere i Zonta regi og har ud over Aarhus Klubben også været formand for Randers Klubben i en længere årrække.

Ane Hejlskov, der er lektor ved institut for Kommunikation, Kultur og Kunsthistorie ved Aarhus Universitet har ud over sit virke på universitet også mange års erfaring med bestyrelsesarbejde hos bl.a. Aarhus Kunst Akademi (formand), Randers Kunstmuseum og Dansk Center for Museumsforskning.