Gymnasieelever fra Aarhus, Silkeborg og Viborg siger både ja og nej

Sig nej! Sig fra!

Det er ordene, som organisationen Zonta bruger verden over som sit led i et arbejde for, at piger og kvinder behandles på lige vilkår med drenge og mænd, ikke bare som en grundlæggende menneskerettighed, men som et nødvendigt grundlag for en fredelig, velstående og bæredygtig verden.

Sig ja, har Zonta i Aarhus, Silkeborg og Viborg ikke desto mindre sagt til eleverne på syv gymnasier fra de tre byer. Ja, til at give deres bud på, hvordan unge mennesker kan arbejde med ligestilling og gensidig respekt mellem kønnene, inspireret af #MeToo-bevægelsen. Og ja til at være med i et stort Zonta-event, der finder sted kl. 12.30-15.30 lørdag den 24. november på VIA University College, Hedeager 2, Aarhus N.

Eleverne fra de syv gymnasier sagde ja, og har siden brugt timer på både gymnasiet og i fritiden på at arbejde med særdeles aktuelle emner som #MeToo-bevægelsen, hvordan man siger nej til fysiske og/eller psykiske overgreb, etik på de sociale medier, mobning og psykisk terror, sexistiske stereotyper og andre relaterede emner.

Resultatet er blevet en række essays, digte, noveller, videoproduktioner og dramastykker, som de nu vil præsentere for publikum og hinanden på scenen og på deres stande. Lektor på Digitale Medier og Æstetik på Aarhus Universitet Lone Koefoed Hansen byder velkommen til eventen, og derefter tager sangeren og performer Jonas Rasmussen, som vandt Dansk Melodi Grand Prix i 2018 med sangen ”Higher Ground”, over og guider de mange gymnasieelever gennem dagen og runder af med en sang.

Som publikum kan man ikke bare blive klogere på, hvordan nutidens unge mennesker forholder sig til MeToo-bevægelsen og alt det, der ligger rundt om den. Man kan også være med til at stemme på sin egen favorit blandt de mange deltagere.

Til sidst vil en jury på basis af publikums og de studerendes stemmer udpege dagens vinder. Vinderklassen får 4.000 kr. til en fælles oplevelse. Der vil være præmier for over en samlet værdi på 20.000 kr. Hovedsponsor er

Læs mere på aarhus.zonta.dk og facebook.com/events/502843213514822/

Programmet:

Eventen finder sted kl. 12.30-15.30 lørdag den 24. november på VIA University College, Hedeager 2, Aarhus N.

Kl. 12.30: Dørene åbnes
Kl. 13 – 13.15: Velkomst
Kl. 13.15 – 15.25 Eleverne præsenterer deres opgaver, dagens vinder udpeges og præmier uddeles.
Kl. 15.25: Jonas Rasmussen runder af

Der er gratis entre og alle er velkomne.

Zonta:

Ligestilling mellem kønnene er afgørende for at nå FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling, som omfatter en verden med “universel respekt for menneskerettigheder og menneskelig værdighed”. Derfor arbejder Zonta med ”Sig nej! Sig fra!” kampagnen.

FN’s Verdensmål kræver ligestilling mellem kønnene, ikke kun som en grundlæggende menneskerettighed, men som et nødvendigt grundlag for en fredelig, velstående og bæredygtig verden.

Zonta sigter mod at påvirke lovens udformning og gennemførelse samt generelle holdninger og adfærd. Zonta søger at fremme reel lighed, ikke formel lighed alene. Zonta søger at skabe aktiviteter for at fremhæve årsager til ulighed og andre problemer og at præsentere løsninger med dokumenterede resultater.
Zontas mål er at styrke kvinders juridiske, politiske, økonomiske, uddannelsesmæssige, sundhedsmæssige og erhvervsmæssige vilkår gennem internationale, nationale og lokale projekter. Zonta er en NGO-organisation og har sæde i FN.

International kvindeklub støtter krisecentre

Pressemeddelse

Zonta-klubber i Region Midtjylland hjælper voldsramte kvinder gennem en donation til lokale krisecentre.

Det skorter for tiden ikke på opmærksomhed på kvinder, der er udsat for vold og seksuelle krænkelser på deres arbejdsplads.

Men der er stadig ikke megen fokus på de kvinder, der udsættes for vold i det skjulte, ikke mindst i hjemmet. Dem gør tre krisecentre i Aarhus, Viborg og Silkeborg et stort stykke arbejde for at støtte, og derfor er det disse krisecentre, Aarhus Krisecenter, Viborg Krisecenter og Silkeborg Krisecenter, som fire Zonta-klubber i Midtjylland nu støtter med i alt 20.000 kr., som en anerkendelse af den enorme hjælp, de giver til de udsatte kvinder.

Vold mod kvinder og piger kender ingen nationale eller kulturelle grænser, og den foregår både i hjemmet, på arbejdspladsen og i det offentlige rum og kan have en skæbnesvanger indflydelse på de voldsramtes liv, hvad enten den er fysisk eller psykisk, lyder det fra de fire klubber.

Krisecentrene gør en stor indsats for at hjælpe de voldsramte kvinder, og derfor skal de nu tilgodeses, mener Zonta-klubberne i Aarhus, Silkeborg og Viborg.

Ingelise Allentoft, der er forstander for Aarhus Krisecenter, siger i forbindelse med donationen: ”Vi er meget glade for samarbejdet med Zonta og håber, at det fortsætter lang tid fremover”.

Krisecentrene har pengene til rådighed fra den 25. november – samme dato, som Zonta-klubber internationalt sætter gang i sin årlige kampagne, Zonta Says No. Kampagnen løber frem til den 10. december.

Zonta International, der er et globalt, upolitisk netværk af 31.000 kvinder i 66 lande, som taler og arbejder for kvinders rettigheder, har i flere år sat fokus på vold mod kvinder gennem denne kampagne, der skal skabe større opmærksomhed på den vold, som kvinder verden over udsættes for i alle samfundslag.

Der er mange, der siger nej tak til vold mod kvinder, altså også Zonta-klubberne, der med donationerne indleder et nyt regionalt samarbejde mellem de to Aarhus-klubber og klubberne i Silkeborg og Viborg.

Zonta Aarhus II har desuden oprettet et uddannelseslegat på 250.000 kr. til unge kvinder, der gerne vil i gang med en uddannelse, men har svært ved at finde støtte, både moralsk og økonomisk, til det. Formålet med legatet er at støtte kvinder, der har brug for en håndsrækning til at bryde ud af svære sociale forhold ved at begynde på en uddannelse og har brug for f.eks. en computer eller studiebøger.

Man kan læse mere om Zonta Says NO-kampagnen på zontasaysno.com.

For yderligere oplysninger kontakt Lena Mortensen, lenabmortensen@gmail.com, 6160 8240