Projects og donationer

PROJEKTER og Donationer

Zonta Aarhus 1 støtter hvert år Zonta International’s projekter med et beløb, ligesom vi nationalt og internationalt deltager med støtte til andre humanitære og sociale indsatser med fokus på forbedring af kvinders vilkår. Vi er initiativtagere til både regionale og nationale projekter, fx med fokus på udbredelsen af kendskab til FN Verdensmål #5 Gender Equality.

Nedenfor finder du beskrivelser af Zonta Aarhus 1’s indsatser, inddelt efter år – med det seneste år først – og efter indsatstype (projekter og donationer).

2020-2021

Projekt

Gender Equality – Zonta undervisningsplatform
Formål med projektet er at udarbejde en undervisningsplatform (I-platform), som kan bruges til at arbejde med Verdensmål # 5 – Gender Equality i forskellige fag på ungdomsuddannelserne.
Læs mere om projektet her: Gender Equality_UV platform Zonta dansk

Donationer 

Reden i Aarhus
Reden i Aarhus befinder sig i en yderst vanskelig situation på grund af Corona. Derfor har vi i Zonta Aarhus I valgt at donere 5.000 kr. til madindkøb og udbringning af mad. Læs mere om Reden her

Ny Identitet
Zonta Aarhus I valgte at donere 10.000 kr. til Ny identitet, som gør et fantastisk arbejde, ikke kun for de mennesker, som Nader Ashkani hjælper, men også ved at stå frem og tale om det. Læs mere om Ny identitet her: http://ny-identitet.dk/

2019

Projekt

Zonta Gymnasieprojekt 2019 om FN bæredygtighedsmål nr. 5 – Gender Equality
Projektet afsluttedes med en event den 7. november 2019 i festsalen på Aarhus Katedralskalskole

Eleverne arbejdede med et eller flere af følgende temaer:
• Hvorfor er tvangsægteskaber af mindreårige ikke bæredygtige?
• Retten til at bestemme over egen krop (abort, omskæring, hvor mange børn man må få…)
• Lige muligheder mellem kønnene (retten til uddannelse, arbejde, lige løn…)
• Lige adgang til at deltage i politiske beslutningsprocesser
• Lige ret til ytringsfrihed
• Kønsrollernes udvikling over de sidste 100 år
• Eller et emne vedr. Gender equality der er endnu tættere på elevernes hverdag

Mål – Set fra eleven og bredt ud til det globale perspektiv:
1. Lokalt: Elever og lærere udvekslede synspunkter om et emne, der berører os alle
2. Regionalt: Elevernes konkrete bud blev diskuteret på tværs af ungdomsuddannelserne i regionen
3. Globalt: Via Zonta’s internationale netværk fik vi udbredt budskaberne fra dette projekt

Projektet blev udviklet og gennemført i et samarbejde mellem de to Zonta Aarhus klubber og Zonta Viborg.
Sally Thorhauge og Irene Wiborg fra Zonta Aarhus I & II reflekterer over gymnasiearrangementerne i 2018 og 2019 vedr. Gender Equality:

(Video her)

2018

Projekt

Sig Nej! Sig Fra!

Projektet afsluttedes med en event den 24. november 2018 på Via University College, Aarhus.
Inspireret af ZontaSaysNO inviterede Zonta klubberne Viborg, Silkeborg, Aarhus I og Aarhus II i Danmark, Distrikt 13, lokale gymnasier om at arbejde med emnet ligestilling og gensidig respekt mellem kønnene. Syv gymnasier sagde ja til at deltage. Over 150 elever brugte i november 2018 timer på at arbejde med emnet om, hvordan man siger nej til fysiske og/eller psykiske overgreb, hvordan man agerer etisk på de sociale medier, hvordan man håndterer mobning og psykisk terror, sexistiske stereotyper og andre relaterede emner.
Resultatet var en række meget flotte essays, digte, noveller, videoproduktioner, samfundsfagsopgaver og dramastykker. Eleverne præsenterede deres produkter for et veloplagt publikum den 24. november på VIA University College i Aarhus.

Før 2018

Donationer

Kvindehuset i Aarhus

Kvindehuset er et mangfoldigt mødested og aktivitetshus, hvor

alle kvinder er velkomne – uanset kulturel baggrund, religion og ståsted i livet.
”Kvindehuset gør det, som mange taler om…: De skaber medborgerskab i ordets bedste betydning”. Malene Fenger-Grøndahl, journalist og forfatter (Kvindehuset i Århus, 2012)
I 2016 afholdt Aarhus Zonta et støttearrangement for Kvindehuset i anledning af 8. Marts. Klubben støttede selv med 10.000 kr. og arrangementet indbragte i alt 25.ooo kr. Læs mere om Kvindehuset her.

Øvrige nationale og internationale projekter klubben har doneret til:

Reden i Aarhus
Mødrehjælpen i Aarhus
Zonta Internationals kampagne “Zonta sais NO to violence Against women.”
Kvindehøjskolen, Grønland
Børnehjem I Indien
Napoli Projekt
Pattaya, Hittebørn hjem
Sri Lanka Weel Water
Flygningeprojektet 1995: Det blev aftalt med Dansk Flygtningehjælp, at man ville finde flygtninge, der professionelt matchede klubbens medlemmer, og så skulle man over en tre måneders periode etablere og holde kontakt.
Russerprojekterne og Litauenprojektet: Zontamedlemmer har ydet bidrag i form af ophold og forplejning.
Vilnius-projekt
Litauen fællesprojekt
Education girls South Africa

Og mange flere.