Sally Thorhauge

Samarbejde skaber værdi

Det var ønsket om at bidrage til Zontas kamp for kvinders vilkår og rettigheder lokalt, nationalt og globalt der for 3 år siden ledte Sally Thorhauge til Zonta Aarhus I.

Sally Thorhauge er cand.mag. i engelsk og kunsthistorie og har en master og en ph.d. i museologi. Sallys har mange års erfaring som gymnasielektor, projektleder, følgeforsker, foreningsleder og freelance forsker inden for museum-skole området.

Sally brænder for at skabe samarbejder og relationer mellem mennesker og har været en af de drivende kræfter i etableringen af et unikt samarbejde på tværs af Zonta klubber i Midtjylland.

”Det har været meget givende at udbygge og deltage i samarbejdet mellem Zonta klubberne i Aarhus og Zonta klubben i Viborg. Den store opbakning fra alle tre klubber gjorde det muligt for os i det tværgående projektudvalg at gennemføre to spændende og vigtige gymnasieprojekter, som vi tog initiativ til og stod i spidsen for: ”Sig Nej! Sig Fra!” i 2018 og ”Gender Equality” i 2019. Gennem projekterne kom vi i dialog med et par hundrede unge kvinder og mænd om emner, som har stor relevans for dem nu og i fremtiden.

Erfaringerne fra disse to projekter samler vi nu, og sammen med en række gymnasielærere udvikler vi en undervisningsplatform til ungdomsuddannelserne om FN bæredygtighedsmål nr. 5 Lighed mellem kønnene. Det er dejligt at opleve, hvor mange Zonta klubber på tværs af Danmark har givet tilsagn om at støtte platformen”, udtaler Sally Thorhauge.

Sally Thorhauge