GYMNASIEPROJEKT 2019: GENDER EQUALITY

2019 er et særligt år for Zonta, da vi har 100 års jubilæum til november.

Dette markeres  bl.a. ved i samarbejde med gymnasier i Aarhus og Viborg at sætte fokus på FN’s bæredygtighedsmål nr. 5: “Gender equality”, mere specifikt “Det bæredygtige (kvinde)liv”.

Mål med aktiviteterne:

 • At STX-elever får mulighed for at arbejde indgående med Bæredygtighedsmål nr. 5.
 • At lærerne får mulighed for at arbejde på en ny måde med et vigtigt og højaktuelt tema. Projektet indebærer ikke merarbejde for dem.
 • At Zonta får indsigt i, hvordan unge i dag forholder sig til Gender equality, hvilket vil bidrage til en kvalificering af Zonta’s arbejde med fortsat at gøre det bæredygtige (kvinde)liv relevant for unge kvinder og mænd.

Fagligt forløb

 • Fagene engelsk, dansk, historie og samfundsfag inviteres med i projektet.
 • Man kan vælge at arbejde tværfagligt med emnet eller med enkeltfag.
 • Den 7. november kl. 17-20 afholdes et fællesarrangement på Aarhus Katedralskole for de deltagende gymnasier.Her vil eleverne præsentere essensen af deres faglige projekter og deres syn på Gender equality.Til eventen vil der være en provokerende personlighed (Emma Holten), der vil gå i clinch med eleverne som optakt til  en debat mellem eleverne på tværs af de deltagende skoler. Emma Holten http://www.emmaholten.com/

Indhold

Eleverne arbejder med et eller flere af følgende temaer:

 • Hvorfor er tvangsægteskaber af mindreårige ikke bæredygtige?
 • Retten til at bestemme over egen krop (abort, omskæring, hvor mange børn man må få…)
 • Lige muligheder mellem kønnene (retten til uddannelse, arbejde, lige løn…)
 • Lige adgang til at deltage i politiske beslutningsprocesser
 • Lige ret til ytringsfrihed
 • Kønsrollernes udvikling over de sidste 100 år
 • Eller et emne vedr. Gender equality der er endnu tættere på elevernes hverdag

Det faglige arbejde  ruster eleverne til debatten på ”event-dagen”. Målet for debatten er, at eleverne finder frem til nogle konkrete bud på, hvad elever, lærere og ungdomsuddannelser kan gøre for at fremme gender equality.

Reflektioner over gymnasiearrangementerne i 2018 og 2019 vedr. Gender Equality.

Gevinster

 • Lokalt: Elever og lærere udveksler synspunkter om et emne, der berører os alle
 • Regionalt: Elevernes konkrete bud bliver udbredt til ungdomsuddannelserne i regionen
 • Globalt: Via Zonta’s internationale netværk får vi udbredt budskaberne fra dette projekt

Zonta Aarhus I, Zonta Aarhus II, Zonta Viborg

Kontaktperson: Sally Thorhauge, Zonta Aarhus I, sally.thorhauge@gmail.com

Emma Holten
#5

 


Begivenhedsdetaljer

 • Date: