Fakta

 • Klubben har 24 medlemmer
 • Vi mødes i månederne september – juni hver den 2. mandag i måneden. Vi starter kl. 18.15 og slutter ca. kl. 21.30.
 • Mødested er Restaurant Martino, Marselis Havnevej 46, Aarhus. Der er dog også en del virksomhedsbesøg m.v.
 • Klubbens kontingent er for år 2022/23 1800 kr. Det betales én gang årligt omkring den 1. april. Beløbet dækker alle internationale kontingenter og udgifter til Den Danske Landskasse.
 • Indmeldelsesgebyr kr. 150,- skal betales til Zonta International (klubbens kasserer sørger for det)
 • Medlemmerne betaler 200 kr. til dækning af mad til hvert møde.

Vedtægter for Aarhus Zonta Klub

Aarhus Zonta Klubs historie

Medlemsmøder

På vores månedlige medlemsmøder får du mulighed for at høre spændende foredrag inden for meget varierende emner eller deltage i et virksomhedsbesøg. Du kan læs mere om vores møder under Set og Sket.

Bestyrelsen laver hvert år en arrangementskalender for hele sæsonen og inddeler medlemmerne i grupper. Hver gruppe får til opgave at planlægge og stå for et medlemsmøde. Det har de seneste år betydet at vi har fået nogle utrolig varierende og altid meget engagerede møder. Aktivitetsplanen vil blive offentliggjort på hjemmesiden så snart den ligger klar.

Bestyrelsen pr. april 2022

 • Susanne Søndergaard Hansen, formand
 • Mette Kirstine Østergaard
 • Marie-Elisabeth Hansen
 • Bodil Brock
 • Gytte Pedersen
 • Suppleant: Ane Hejlskov

Uden for bestyrelsen:

 • Kasserer: Bodil Brock

Revisorer:

 • Tonna Madsen
 • Hanne Friis, suppleant

Bestyrelsen tilrettelægger valgmøder og årsmøder.

Der udpeges ad hoc af bestyrelsen 9 grupper hver på 2- 3 personer, som er ansvarlig for udarbejdelse af referat, tilrettelæggelse af klubmødernes aktiviteter, herunder bestilling af mødelokale og traktement.

UDVALG pr april 2022:

Medlemsudvalg:

Ingen p.t.

Legatudvalg:

Ane Hejlskov Larsen

Donationsudvalg (nyt)

Hanne Teglhus,  Lida Huldgaard og Bodil Brock

Kommunikationsudvalg:

Lena Bundgaard Mortensen og Susanne Søndergaard Hansen