Fakta

 • Klubben har 27 medlemmer
 • Vi mødes i månederne september – juni hver den 2. mandag i måneden. Vi starter kl. 18.15 og slutter ca. kl. 21.30.
 • Mødested er Restaurant Martino, Marselis Havnevej 46, Aarhus. Der er dog også en del virksomhedsbesøg m.v.
 • Klubbens kontingent er for år 2019/20 1800 kr. Det betales én gang årligt omkring den 1. april. Beløbet dækker alle internationale kontingenter og udgifter til Den Danske Landskasse.
 • Indmeldelsesgebyr kr. 150,- skal betales til Zonta International (klubbens kasserer sørger for det)
 • Medlemmerne betaler 200 kr. til dækning af mad til hvert møde.

Vedtægter for Aarhus Zonta Klub

Aarhus Zonta Klubs historie

Medlemsmøder

På vores månedlige medlemsmøder får du mulighed for at høre spændende foredrag inden for meget varierende emner eller deltage i et virksomhedsbesøg. Eksempler på foredragsholdere vi har haft det seneste år: politiker, Fatma Øtkem, jagerpilot og mavedanser, Janne Holt, overlæge og transplantationskirurg Øyvind Østraat. Derudover har vi i 2015/16 besøgt Reden og Kvindehuset i Aarhus.

På vores møder starter vi altid med at spise en let anretning. Derefter er der er kaffe/the og lidt godt til ganen, mens vi hører et foredrag eller drøfter et emne.

Bestyrelsen laver hvert år en arrangementskalender for hele sæsonen og inddeler medlemmerne i grupper. Hver gruppe får til opgave at planlægge og stå for et medlemsmøde. Det har de seneste år betydet at vi har fået nogle utrolig varierende og altid meget engagerede møder. Aktivitetsplanen vil blive offentliggjort på hjemmesiden så snart den ligger klar.

Bestyrelsen pr. 1. juni 2019

 • Ane Hejlskov, formand
 • Susanne Søndergaard Hansen, næstformand
 • Bodil Brock
 • Hanne Teglhus
 • Sally Thorhauge

Uden for bestyrelsen:

 • Kasserer: Bodil Brock

Revisorer:

 • Tonna Madsen
 • Lida Huldgaard, suppleant

UDVALG:

Medlemsudvalg:

Bente Lindgaard, Inge-Lise Møller, Marianne Gasbjerg

Summeudvalg (ideer til fremme af klubbens værdier i form af promotion og indsamling af midler):

Sally Thorhauge

Merete Gregersen

Sammen med repræsentanter for klubber i Region Midtjylland.

Legatudvalg:

Sally Thorhauge

Ane Hejlskov Larsen

Aktivitetsudvalg:

Bestyrelsen tilrettelægger valgmøder og årsmøder.

Der udpeges ad hoc af bestyrelsen 9 grupper hver på 2- 3 personer, som er ansvarlig for udarbejdelse af referat, tilrettelæggelse af klubmødernes aktiviteter, herunder bestilling af mødelokale og traktement.

Webudvalg:

Lena Bundgaard Mortensen