Fakta

 • Klubben har 25 medlemmer
 • Vi mødes i månederne september – juni hver den 2. mandag i måneden. Vi starter kl. 18.15 og slutter ca. kl. 21.30.
 • Mødested er Restaurant Martino, Marselis Havnevej 46, Aarhus. Der er dog også en del virksomhedsbesøg m.v.
 • Klubbens kontingent er for år 2020/21 1800 kr. Det betales én gang årligt omkring den 1. april. Beløbet dækker alle internationale kontingenter og udgifter til Den Danske Landskasse.
 • Indmeldelsesgebyr kr. 150,- skal betales til Zonta International (klubbens kasserer sørger for det)
 • Medlemmerne betaler 200 kr. til dækning af mad til hvert møde.

Vedtægter for Aarhus Zonta Klub

Aarhus Zonta Klubs historie

Medlemsmøder

På vores månedlige medlemsmøder får du mulighed for at høre spændende foredrag inden for meget varierende emner eller deltage i et virksomhedsbesøg. Eksempler på foredragsholdere vi har haft det seneste år: politiker, Fatma Øtkem, jagerpilot og mavedanser, Janne Holt, overlæge og transplantationskirurg Øyvind Østraat. Derudover har vi i 2015/16 besøgt Reden og Kvindehuset i Aarhus.

På vores møder starter vi altid med at spise en let anretning. Derefter er der er kaffe/the og lidt godt til ganen, mens vi hører et foredrag eller drøfter et emne.

Bestyrelsen laver hvert år en arrangementskalender for hele sæsonen og inddeler medlemmerne i grupper. Hver gruppe får til opgave at planlægge og stå for et medlemsmøde. Det har de seneste år betydet at vi har fået nogle utrolig varierende og altid meget engagerede møder. Aktivitetsplanen vil blive offentliggjort på hjemmesiden så snart den ligger klar.

Bestyrelsen pr. 1. juni 2020

 • Susanne Søndergaard Hansen, formand
 • Marie-Elisabeth Hansen
 • Mette Kirstine Østergaard
 • Bodil Brock
 • Hanne Teglhus

Uden for bestyrelsen:

 • Kasserer: Bodil Brock

Revisorer:

 • Tonna Madsen
 • Lida Huldgaard, suppleant

Bestyrelsen tilrettelægger valgmøder og årsmøder.

Der udpeges ad hoc af bestyrelsen 9 grupper hver på 2- 3 personer, som er ansvarlig for udarbejdelse af referat, tilrettelæggelse af klubmødernes aktiviteter, herunder bestilling af mødelokale og traktement.

UDVALG:

Medlemsudvalg:

Bente Lindgaard og Marianne Gasbjerg

Flere medlemmer ønskes

Summeudvalg:

Merete Gregersen

Flere medlemmer ønskes

Legatudvalg:

Sally Thorhauge (ungdomsuddannelser)

Ane Hejlskov Larsen (teknologi)

Donationsudvalg (nyt)

Hanne Friis og Lida Huldgaard

Kommunikationsudvalg:

Sally Thorhauge og Lena Bundgaard Mortensen