Legater

Women in Technology Scholarship

Denne pris (scholarship) kan søges af kvinder, der studerer eller arbejder inden for informationsteknologi, datalogi eller relaterede teknologiske områder. Prisen gives til kvinder, der har et fremragende potentiale, og som via prisen vil kunne opnå øget uddannelse, karrieremuligheder eller ledende roller inden for det informationsteknologiske område.

Der uddeles priser på

– 5.000 kr. til den bedste danske ansøger blandt ansøgerne til danske Zonta-klubber

– 2.000 USD til den bedste ansøger i Zonta Distrikt 13 (Danmark, Island, Litaun, Norge)

Hvis du ønsker at ansøge om disse legater, skal du kun indsende én ansøgning til en dansk Zonta-klub. Ansøgningsskemaet har en vejledning og en email-adresse, som du skal sende det udfyldte ansøgningsskema til. Det er vigtigt, at du udfylder ansøgningsskemaet, som angivet i vejledningen samt i ansøgningen beskriver dine studie- eller arbejdsmæssige mål, og hvordan Women in Technology Scholarship vil kunne hjælpe dig med at nå dine mål.

Denne Zonta-pris er ny og uddeles i Zonta Distrikt 13 for anden gang i 2020 for at medvirke til at skabe en verden, hvor kvinder og mænd er lige repræsenteret og har lige muligheder for at have en aktiv rolle i informationsteknologi og teknologisk udvikling.

 

Young Women in Public Affairs Awards

Der uddeles hvert år en  pris i hvert af Zonta’s distrikter på hver 1.500 USD og 10 internationale priser på hver 4.000 USD. Priserne tildeles unge kvinder i ungdomsuddannelserne, der har vist lederevner i skole, lokalsamfund eller organisationer.
Læs mere på Zonta Internationals hjemmeside.

Ansøgningsfrist er 1. april 2021. Ansøgningsskemaet fås ved henvendelse til Sally Thorhauge. Spørgsmål vedr. legatet og selve legatansøgningen sendes også til Sally Thorhauge: sally.thorhauge@gmail.com.

NB: Se legatoverrækkelsen og interviewet med vinderen af YWPA 2020 legatet: https://vimeo.com/460560117


Jane M. Klausman Women in Business legater

Zonta Danmark indkalder ansøgere til legatet: Jane M. Klausmann Women in Business Scholarship. Målgruppen er kvindelige business-studerende, der er i gang med deres 2.-5. studieår. Legatsum: 2000 USD. Vinderen deltager i konkurrencen om yderligere en international pris på 8000 USD.

Ansøgningsfrist: 31. maj. 2021. Ansøgningsskemaet fås ved henvendelse til Ane Hejlskov Jacobsen. Spørgsmål vedr. legatet og selve legatansøgningen sendes også til Ane Hejlskov Jacobsen: ane@hejlskov-jacobsen.dk.

Du kan læse mere om Zonta og finde din lokale klub her på www.zonta.dk.

Linket til selve legatet: Jane M. Klausman Women in Business Scholarship  

Et link til 2021 plakaten

Et link til en skema til uddannelsesinstitutionen, som bekræfter, at den studerende er optaget på den angivne uddannelsesinstitution: 

Et link til et skema for anbefalinger

 

Amelia Earhart Fellowships

35 internationale scholarships på 10.000 USD til kvinder, der efter universitetseksamen fortsætter studier i aerospace relaterede videnskaber og ingeniørvidenskaberne. Læs mere på Zonta Internationals hjemmeside.