Goalfive.org – undervisningsplatform om ligestilling
Gender Equality Zonta Gymnasieprojekt 2019 om FN bæredygtighedsmål nr. 5
Emma Holten holder tale ved Gender Equality event 2019
Gender Equality blev holdt på Aarhus Katedralskole
Sig Nej Sig Fra – event for gymnasieelever 2018
Sig Nej Sig Fra! 2018 på Via University
Jonas Rasmussen (moderator på dagen) og Hanne Friis medlem af Aarhus Zonta I
8. marts arrangement i Kvindehuset i Aarhus 2016
8. marts arrangement i Kvindehuset i Aarhus 2016
Modeshow i Kvindehuset
Modeshow
Der blev serveret dejlig mad
Der blev serveret dejlig mad

Projekter

Gennem årene har klubben støttet mange forskellige sager. Vi støtter hvert år Zonta Internationals projekter med et beløb, ligesom vi har deltaget med støtte til de nationale projekter og også været initiativtager til nationale projekter.

I 2020-2021 har Aarhus Zonta I valgt at støtte følgende projekter:

Gender EqualityZonta undervisningsplatform 

Formål med projektet er at udarbejde et undervisningsplatform (I-platform), som kan bruges til at arbejde med Verdensmål nr. 5 – Gender Equality i forskellige fag på ungdomsuddannelserne.

Læs mere om projektet her: Goal Five undervisningsplatform

Reden i Aarhus

Reden i Aarhus befinder sig i en yderst vanskelig situation på grund af Corona. Derfor har vi i Zonta Aarhus I valgt at donere 5.000 kr. til madindkøb og udbringning af mad. Læs mere om Reden her

Ny Identitet

Zonta Aarhus I valgte at donere 10.000 kr. til Ny identitet, som gør et fantastisk arbejde, ikke kun for de mennesker, som Nader Ashkani hjælper, men også ved at stå frem og tale om det. Læs mere om Ny identitet her: http://ny-identitet.dk/

Zonta Gymnasieprojekt 2019 om FN bæredygtighedsmål nr. 5 – Gender Equality

Dato: den 7. november 2019 i festsalen på Aarhus Katedralskalskole

Eleverne arbejdede med et eller flere af følgende temaer:
• Hvorfor er tvangsægteskaber af mindreårige ikke bæredygtige?
• Retten til at bestemme over egen krop (abort, omskæring, hvor mange børn man må få…)
• Lige muligheder mellem kønnene (retten til uddannelse, arbejde, lige løn…)
• Lige adgang til at deltage i politiske beslutningsprocesser
• Lige ret til ytringsfrihed
• Kønsrollernes udvikling over de sidste 100 år
• Eller et emne vedr. Gender equality der er endnu tættere på elevernes hverdag

Gender Equality – set fra eleven og bredt ud til det globale perspektiv
Lokalt: Elever og lærere udvekslede synspunkter om et emne, der berører os alle
Regionalt: Elevernes konkrete bud blev diskuteret på tværs af ungdomsuddannelserne i regionen
Globalt: Via Zonta’s internationale netværk fik vi udbredt budskaberne fra dette projekt

Projektet blev udviklet og gennemført i et samarbejde mellem de to Zonta Aarhus klubber og Zonta Viborg.

Sally Thorhauge og Irene Wiborg fra Zonta Aarhus I & II reflekterer over gymnasiearrangementerne i 2018 og 2019 vedr. Gender Equality:

————————

Sig Nej! Sig Fra!

Dato: den 24. november 2018 på Via University, Aarhus

150 Gymnasieelever i Danmark sagde ja og nej den 24. November 2018
Inspireret af ZontaSaysNO bad Zonta klubberne Viborg, Silkeborg, Aarhus I og Aarhus II i Danmark, Distrikt 13, gymnasier om at arbejde med emnet ligestilling og  gensidig respekt mellem køn. Syv Gymnasier  eller mere end 150 elever sagde ja til at deltage og har i november brugt timer på at arbejde med emnet og hvordan man siger nej til fysiske og/eller psykiske overgreb, etik på de sociale medier, mobning og psykisk terror, sexistiske stereotyper og andre relaterede emner.

Resultatet er blevet en række meget flotte essays, digte, noveller, videoproduktioner, samfundsopgaver og dramastykker. Eleverne præsenterede deres produkter for et veloplagt publikum på scenen den 24. November på VIA University College in Aarhus.

Tak til alle elever for de tankevækkende opgaver og refleksioner. Det styrker troen og viser at selv unge mennesker er bevidste om hvor vigtigt det er at sige nej overfor både fysisk og psykisk vold og hvor vigtigt det er at kæmpe for ligestiling mellem kønnene.

——————–

Kvindehuset i Aarhus

Kvindehuset er et mangfoldigt mødested og aktivitetshus, hvor alle kvinder er velkomne – uanset kulturel baggrund, religion og ståsted i livet.

”Kvindehuset gør det, som mange taler om…: De skaber medborgerskab i ordets bedste betydning”. Malene Fenger-Grøndahl, journalist og forfatter (Kvindehuset i Århus, 2012)

Kvindehuset rummer 32 nationaliteter og har 130 ugentlige brugere.

Kvindehuset har 75 frivillige, herunder 30 lektiehjælpere.

Aarhus Zonta Klub har siden 2005 aktivt støttet Kvindehuset i Aarhus med praktisk hjælp og støtte. Bl.a. har 6 zontaer deltaget som ugentlige lektiehjælpere, bestyrelsesarbejde m.m.

I 2016 afholdt Aarhus Zonta et støttearrangement for Kvindehuset i anledning af 8. Marts. Klubben støttede selv med 10.000 kr. og arrangementet indbragte i alt 25.ooo kr.

Læs mere om Kvindehuset her.

Øvrige nationale og internationale projekter klubben har støttet

Reden i Aarhus

Mødrehjælpen i Aarhus

Vold mod kvinder bl.a. ved at støtte op om  Zonta Internationals kampagne “Zonta sais NO to violence Against women.”

Kvindehøjskolen, Grønland

Børnehjem I Indien

Napoli Projekt

Pattaya, Hittebørn hjem

Sri Lanka Weel Water

Flygningeprojektet 1995: Det blev aftalt med Dansk Flygtningehjælp, at man ville finde flygtninge, der professionelt matchede klubbens medlemmer, og så skulle man over en tre måneders periode etablere og holde kontakt.

Russerprojekterne og Litauenprojektet: Zontamedlemmer har ydet bidrag i form af ophold og forplejning.

Vilnius-projekt

Litauen fællesprojekt

Education girls South Africa

Og mange mange flere.