Zonta møde februar

Temaet er Aarhus I i et jubilæumsår med følgende underpunkter:
1. Velkommen og dagens program
2. Siden sidst i mindre grupper
3. Kort præsentation af tankerne for jubilæumsåret
4. Drøftelse i mindre grupper; herunder særligt hvor vi hver især gerne vil bidrage/deltage
5. Eventuelt

Begivenhedsdetaljer

  • Date: