Nyheder

Besøg af formanden for Folketingets Ligestillingsudvalg

Aarhus Zonta I inviterer til møde den 14. marts med Formand for Folketingets Ligestillingsudvalg Folketingsmedlem Heidi Bank (V)

Hvor: På Restaurant Martino, Marselisborg Lystbådehavn
Hvornår: Mandag den 14. marts kl. 18.15 – 21.00

Heidi Bank vil bl.a. fortælle om følgende emner:
• Hvordan det var at være nyvalgt medlem af Folketinget
• Hvad arbejdet i Ligestillingsudvalget indebærer
• Hvordan arbejdet i Ligestillingsudvalget påvirker lovgivningen på ligestillingsområdet.

Ligestillingsudvalget blev nedsat første gang i folketingsåret 2011-2012, da der var udtrykt behov for et udvalg, som kunne have det overordnede og tværgående blik på ligestillingsområdet i Folketinget.
Foruden posten i Ligestillingsudvalget er Heidi Bank Boligordfører, og medlem af en række andre udvalg.
Ligestillingsudvalget og Zonta har mange fælles kontaktorganisationer, f.eks. FN, Europarådet, Kvinderådet mfl.
Vi glæder os til at udveksle erfaringer, synspunkter og visioner på mødet.
På vegne af Hanne Friis og Ane Hejlskov Jacobsen

Afbud plus ønsker om vegetarret sendes til Bodil Brock senest fredag den 11. marts. Betaling for mad kr. 220 indbetales til klubbens konto 1551-3631-15962, mobilepay 24127 eller kontant på mødet.

OBS: Medlemmer fra andre klubber er meget velkomne, men deltagelse kræver forhåndstilmelding til følgende mailadresse senest torsdag 10. marts: bodil@brockfamily.dk. Hvis der er mere end 10 personer, der gerne vil deltage, bliver henvendelserne vurderet efter først-til-mølle-princippet.

Diversity-Equity-Inclusion Diversity – Equity – Inclusion – event March 08, 2022

The 8th of March Zonta event organized by the Zonta Clubs of Copenhagen Multicultural, Copenhagen 1, Copenhagen 2, Copenhagen 3 and Frederiksberg will take place.

The event is open for everyone.

We hope to see as many as possible in Hellerup, but it is also possible to join online, as you can see in the invitation.

We have speakers from Novo Nordisk, Haldor Topsøe, Mannaz, DTU and IBM, along with our Zonta presentation of goalfive.org  – the education platform. Your participation will enrich the event and the dialogue.

Please register by sending mail to zonta4womensrights@gmail.com and by transferring the fee as shown in the invitation. PLEASE INDICATE IF YOU WILL JOIN ONLINE, SO WE CAN SEND THE LINK TO YOU.

 

 

Zonta Gymnasieprojekt 2019 om FN bæredygtighedsmål nr. 5 – Gender Equality

Event: kl. 17 – 20, torsdag 7. november 2019 i festsalen på Aarhus Katedralskalskole

Eleverne arbejder med et eller flere af følgende temaer:
• Hvorfor er tvangsægteskaber af mindreårige ikke bæredygtige?
• Retten til at bestemme over egen krop (abort, omskæring, hvor mange børn man må få…)
• Lige muligheder mellem kønnene (retten til uddannelse, arbejde, lige løn…)
• Lige adgang til at deltage i politiske beslutningsprocesser
• Lige ret til ytringsfrihed
• Kønsrollernes udvikling over de sidste 100 år
• Eller et emne vedr. Gender equality der er endnu tættere på elevernes hverdag

Gender Equality – set fra eleven og bredt ud til det globale perspektiv
Lokalt: Elever og lærere udveksler synspunkter om et emne, der berører os alle
Regionalt: Elevernes konkrete bud bliver diskuteret på tværs af ungdomsuddannelserne i regionen
Globalt: Via Zonta’s internationale netværk får vi udbredt budskaberne fra dette projekt

Spændende moderne feminist lægger op til debat ved eventen
Forslag til billede af Emma Holten
http://www.emmaholten.com/

Projektet er udviklet og gennemføres i et samarbejde mellem de to Zonta Aarhus klubber og Zonta Viborg.

Tilmelding er nødvendigt.
Deadline for tilmelding kl 12.00, 1.11.19
Tilmelding til sally.thorhauge@gmail.com

Emma Holten

Sig nej! Sig fra!

Det er ordene, som Zonta bruger verden over som sit led i et arbejde for, at piger og kvinder behandles på lige vilkår med drenge og mænd, ikke bare som en grundlæggende menneskerettighed, men som et nødvendigt grundlag for en fredelig, velstående og bæredygtig verden.

Sig ja, har Zonta i Aarhus, Silkeborg og Viborg ikke desto mindre sagt til eleverne på syv gymnasier fra de tre byer. Ja, til at give deres bud på, hvordan unge mennesker kan arbejde med ligestilling og gensidig respekt mellem kønnene, inspireret af #MeToo-bevægelsen. Og ja til at være med i et stort Zonta-event, der finder sted kl. 12.30-15.30 lørdag den 24. november på VIA University College, Hedeager 2, Aarhus N.

Eleverne fra de syv gymnasier sagde ja, og har siden brugt timer på både gymnasiet og i fritiden på at arbejde med aktuelle og særdeles aktuelle emner som #MeToo-bevægelsen, hvordan man siger nej til fysiske og/eller psykiske overgreb, etik på de sociale medier, mobning og psykisk terror, sexistiske stereotyper og andre relaterede emner.

Resultatet er blevet en række essays, digte, noveller, videoproduktioner og dramastykker, som de nu vil præsentere for publikum og hinanden på scenen og på deres stande.

Lektor på Digitale Medier og Æstetik på Aarhus Universitet Lone Koefoed Hansen byder velkommen til eventen, og derefter tager sangeren og skuespilleren Jonas Rasmussen, som vandt Dansk Melodi Grand Prix i 2018 med sangen ”Higher Ground”, over, og og runder af med en sang.

Som publikum kan man ikke bare blive klogere på, hvordan nutidens unge mennesker forholder sig til MeToo-bevægelsen og alt det, der ligger rundt om den. Man kan også være med til at stemme på sin egen favorit blandt de mange deltagere.

Til sidst vil en jury på basis af publikums og de studerendes stemmer udpege dagens vinder.

Læs mere på aarhus.zonta.dk og facebook.com/events/502843213514822/

Zonta Aarhus repræsenteret i FN Kommité

Mange årigt Zonta medlem fra Aarhus repræsenterer nu Danmark i Distrikt 13s FN Komite.

Hanne Friis, der har været medlem af Zonta i mere end 40 år, er nu blevet udpeget til at repræsentere Danmark i Distrikts 13 FN-Komité. Komiteens formål er at fremme bevidsthed om, og forståelse for, det vigtige i Zontas samarbejde med FN og dets underorganisationer, samt gøre opmærksom på Council of Europe og dets programmer.

Medlemmer fra alle 4 areas i Distrikt 13 bliver udpeget af Governor. Komiteens formand er Astrid Grude Eikseth, Norge. Fra Island deltager Hildur Helga Gisladottir, og fra Litauen Ruta Jasionine.

Fra Danmark deltager Hanne Friis, som i dag er medlem af Aarhus Zontaklub I. Komiteen havde sit første møde i Reykjavik under Distriktsmødet, og har siden afholdt 3 møder på Skype.

Komiteens arbejde kan følges i Newsletters på Distriktets hjemmeside. Læs mere her.

Læs mere om Hanne Friis og hvorfor hun mener at Zontas arbejde er så vigtigt.

Stor tillykke til Hanne Friis.

Hanne Friis, Aarhus Zonta 1

Fra klub til klub

Annie Sølling fra Zonta Silkeborg fortalte på Aarhus Zontas medlemsmøde den 11. september levende og inspirerende om, hvad de gør i Silkeborg Klubben for at styrke medlemsskabet og den gode Zonta sag. Besøg hos tømrer, svineslagteri og en årlig udlandsrejse. Bagagerumssalg, modeshow, magasinet “Hjemlig Hygge”, der blev solgt til støtte for voldsramte og mange andre gode inspirerende måder at samle penge ind på.
Stor tak til Annie for et meget inspirerende oplæg og en hyggelig aften

Annie Sølling, Zonta Silkeborg og Gitte Møldrup, Aarhus Zonta efter medlemsmøde den 11. september 2017

!

Zonta fik plads i Kvinderådets styrelse

Shideh Pourzahed, Zonta Frederiksberg og medlem af Kvinderådets styrelse.

Zontas repræsentant ved Kvinderådets generalforsamling, Shideh Pourzahed fra Zonta Frederiksberg (tidligere Zonta Aarhus) blev søndag den 2. april valgt til Kvinderådets styrelse.

Kvinderådet blev oprettet i 1899 med det formål at koordinere de kvindepolitiske krav og påvirke den kønspolitiske udvikling nationalt og internationalt.

Ideen med et Kvinderåd er at skabe en fælles platform for udviklingen af et reelt demokrati, hvor ligestilling mellem kønnene og respekt for forskelligheder står i centrum. Kvinderådets arbejde er køns- og ikke partipolitisk. Via udviklingen af en fælles politik ud fra en kvindesynsvinkel er det målet at fremme kvinders menneskerettigheder herunder forebygge vold mod kvinder, fjerne ulige løn og anden form for diskrimination på arbejdsmarkedet og sikre kvinder indflydelse i samfundets magtcentre.

43 organisationer medlemmer af Kvinderådet.

Følg med i Kvinderådets arbejde via rådets hjemmeside og på Facebook.

Køb roser og støt Zontas projekter

Zonta Danmark har indgået aftale med Knud Pedersens Planteskole om salg af den gule Zonta Rose. For hver solgt rose til alle kunder i Danmark og EU får Zonta 30 % i provision.

Zonta Rosen er en smuk, stærk gul, blomsterrig og sund rose. Blomsterne er halvfyldte til fyldte. Løvet, som er mørkt og blankt, står smukt til de gule blomster.

Salget formidles gennem webshoppen på  www.rosenposten.dk. Her kan du se billeder og få flere oplysninger. På forsiden af www.rosenposten.dk søges “Zonta” (nederst i venstre side i den grønne ramme). Så kommer Zonta rosens navn frem. Klik på det og beskrivelse og foto følger. 

Pris pr. ”ZONTA” rosenplante: 68 kr.
Forsendelse, pakning og emballage: 96 kr.
Betaling: Inden 8 dage iflg. faktura

Spørgsmål til Zonta Rosenprojektet: Kontakt Inge-Lise Søbjerg Tel. (+45) 28 69 40 68 – soebjerg@oncable.dk

 

Køb roser og støt Zontas projekter

Zonta Danmark har indgået aftale med Knud Pedersens Planteskole om salg af den gule Zonta Rose. For hver solgt rose til alle kunder i Danmark og EU får Zonta 30 % i provision.

Zonta Rosen er en smuk, stærk gul, blomsterrig og sund rose. Blomsterne er halvfyldte til fyldte. Løvet, som er mørkt og blankt, står smukt til de gule blomster.

Salget formidles gennem webshoppen på  www.rosenposten.dk. Her kan du se billeder og få flere oplysninger. På forsiden af www.rosenposten.dk søges “Zonta” (nederst i venstre side i den grønne ramme). Så kommer Zonta rosens navn frem. Klik på det og beskrivelse og foto følger. 

Pris pr. ”ZONTA” rosenplante: 68 kr.
Forsendelse, pakning og emballage: 96 kr.
Betaling: Inden 8 dage iflg. faktura

Spørgsmål til Zonta Rosenprojektet: Kontakt Inge-Lise Søbjerg Tel. (+45) 28 69 40 68 – soebjerg@oncable.dk